Aktiviteter

Projektet PlayIT är tänkt att bli starten på en hubb kopplat till teknikförstärkt lek. Tanken är också att lekmiljön i Magistratshagen ska fungera som en testbädd för olika aktörer och projekt.

Kontakta oss gärna om du har förslag på samarbeten och aktiviteter kopplat till teknikförstärkta lekfulla upplevelser!

Exempel på aktiviteter som gjort inom hubben:

Utställningar

Vi har bland annat på Tekniska museet ställt ut prototyper som besökare fått testa som en aktivitet på museets vetenskapsfestival

Forskning

I lekmiljön genomförs stora fältstudier i samarbete med Uppsala Universitet och KTH. 

Universitetskurser

I olika kurser på Linköpings universitet har studenter fått besöka lekmiljön och också fått möjligheten att programmera och testa egna scenarion till lekinstallationerna.

Studiebesök

Vi har ordnat guidade studiebesök i lekmiljön åt bland andra arkitektbyråer och andra intressenter.

Skolaktiviteter

Både gymnasieskolor och grundskolor har fått guidade studiebesök. Vi har också åkt till skolor för att presentera projektet.

Föredrag

Vi har hållit föredrag om projektet på bland annat Linköping Innovation week, Nationella innovationsveckan och IoT Sveriges årskonferens. Under föredragen har vi också live-streamat från lekplatsen.

Senast uppdaterad: 2021-10-22