Lekforskning

Playnetwork och PlayIT vill bidra till forskningen genom studier och publikationer. Vi är också måna om att sprida forskningsresultat både inom forskarvärlden och till andra aktörer.

Lekinstallationerna bygger på lekforskning. Det är svårt att sammanfatta ett så brett forskningsfält, men här är några exempel på den lekrelaterade forskning som gjorts av forskare inblandade i projektet. Detta kan hjälpa till att ge en uppfattning om projektets syn på höga lekvärden.

Här har vi samlat lekrelaterade publikationer från forskargrupperna vid KTH och Uppsala universitet. Detta är en (noggrann, men ändå) automatisk utsökning. Om ni har frågor om vad det innebär, eller om ni saknar något särskilt, går det bra att kontakta oss!

Publikationer

Senast uppdaterad: 2021-10-22