Lekmiljön och installationerna

I projektet PlayIT skapades en lekmiljö förstärkt med Internet of Things.

Lekinstallationerna utvecklades i en omfattande designprocess med programmerare, lekforskare, hållbarhetskonsulter och landskapsingenjörer.

Lekinstallationerna bygger på robust industridesign och installationerna är permanenta, byggda för att stå i väder och vind och tåla barnens lek i många år. De är utformade för att skapa höga lekvärden och baseras på evidens och lekforskning i sin utformning.

Installationerna är omprogrammeringsbara och uppkopplade vilket gör att de kan förändras och anpassas. Bland annat kan leken förändras beroende på tid på året, barn kan ges möjlighet att skapa egna lekar och utifrån hur installationerna används kan de förändras för att passa olika målgrupper och intressen.

Senast uppdaterad: 2021-10-22