Play IT

Playnetwork startades i det tidigare projektet De lekfulla sakernas internet (PlayIT). Projektet syftade till att med hjälp av Internet of Things (IoT) utveckla nya koncept och tekniker för att skapa IoT-förstärkta lekmiljöer fokuserade på offentliga platser som också kan väcka tankar kring och förståelse för frågor om hållbar utveckling.

Genom att skapa digitalt förstärkta lekmiljöer som utnyttjar det påverkbara och föränderliga i digitaltekniken bidrog projektet till att utveckla både teknik, koncept samt det offentliga rummet i sig. I projektet byggdes föränderliga digitalt förstärkta installationer som kommunicerar med och påverkar varandra för ökad interaktivitet hos användarna. Förutom att starta nätverket jobbade projektgruppen med en testbädd i form av nybyggnationen av lekparken Magistratshagen i Linköping, en lekpark som nu står klar och kan besökas.

Lekinstallationerna utvecklades i en omfattande designprocess med programmerare, lekforskare, hållbarhetskonsulter och landskapsingenjörer. Lekinstallationerna bygger på robust industridesign och installationerna är permanenta, byggda för att stå i väder och vind och tåla barnens lek i många år. De är utformade för att skapa höga lekvärden och baseras på evidens och lekforskning i sin utformning.

Installationerna är omprogrammeringsbara och uppkopplade vilket gör att de kan förändras och anpassas. Bland annat kan leken förändras beroende på tid på året, barn kan ges möjlighet att skapa egna lekar och utifrån hur installationerna används kan de förändras för att passa olika målgrupper och intressen.

Projektet var ett samarbete mellan Linköpings kommun, Uppsala universitet, Kungliga tekniska högskolan KTH, Ecorado AB och Drakryggen AB.

Lek och IoT är ett nytt område och det finns stor potential att utifrån projektets deltagande organisationer skapa en mötespunkt för IoT-förstärkt lek som har både nationell och internationell potential. Om ni vill se delar av projektresultaten kan ni själva besöka Magistratshagen i Linköping. Där finns tre kommunicerande lekinstallationer placerade, två omprogrammerbara "ägg" och en sagokoja med föränderligt inenhåll som anpassar sig efter barnens lek och efter årets årstider.

En av IoT-installationerna, "ägget"
En av IoT-installationerna, "ägget"

Röster från projektet

Senast uppdaterad: 2021-10-22