Sagor, äventyr och lek för en hållbar framtid

Barns lekmiljöer har reducerats kraftigt, framför allt i städerna. Kan den uppkopplade lekparken vara en möjlighet för barnen att återta initiativet och utveckla sin lek, utan de vuxnas pekpinnar? Japp, lekparken i Linköping visar vägen mot hoppfulla och hållbara framtidsdrömmar.

Kom till kojan, kom hit, ropar den lilla träkojan i skogsbrynet. I kojan finns fyra stubbar att sätta sig på för att i en liten stunds lugn och ro lyssna på en saga, som ett avbrott i klättrandet och klängandet i lekparken. Kojan ser ut som en stor fågelholk och i närheten finns också ett par lite märkliga ägg. De lyser, blinkar och låter. Hmmm, är det månne fågelungar därinne? Lite konstiga fågelungar i så fall som blinkar i alla regnbågens färger och låter som ja… är det inte Lilla snigel som hörs? 

Lekparken i Magistratshagen i centrala Linköping är en uppkopplad lekplats, där tekniken verkar men utan att synas. Inga appar, smarta mobiler eller informationsskyltar behövs för att starta leken, ensam eller tillsammans med kompisar. Här finns sagokojan, äggen för de barn som gillar datorspel och här finns de traditionella lekredskapen, som gungor, rutschkanor och klätterställningar inbäddade i blommor, blad och en stor humla - en slåtteräng som genom ett förstoringsglas.

Den här installationen är helt unik, det finns ingen annan liknande lekpark i världen, säger Karin Johansson, verksamhetsansvarig för Läroríket på Ecorado

Lekparken är resultatet av projektet Play IT, till stor del finansierat av Vinnova och med fyra medverkande parter, förutom Ecorado även Jon Back och hans forskarkollegor vid Uppsala universitet, teknikföretaget Drakryggen och Linköpings kommun.  Det de olika aktörerna har gemensamt är intresset för barns kreativa lek och en hållbar utveckling.

Den ökande urbaniseringen har medfört att barns lekmiljöer kraftigt begränsats. Lekparken i Magistratshagen är en plats för kreativ lek där barnen interagerar med lekredskapen och med naturen runtomkring samtidigt som de lär sig mer om djur, natur, mångfald och hållbarhet, säger Karin Johansson.

I sagokojan triggas fantasin. Ecorados egen sagoberättare Roland Arvidsson, författare och tecknare till böckerna om professor Gullström, har skrivit inte mindre än 290 korta sagosnuttar om de ekorrar, igelkottar, sniglar, spindlar och andra djur som bor eller kan tänkas bo i skogsdungen. Sagorna kan kombineras på en mängd olika vis och varieras i kojan efter årstiderna. Sagan förändras också beroende på var i kojan barnen placerar sig - på så vis blir en saga aldrig lik en annan.

Sagovärlden bygger helt på vetenskap. Roland Arvidsson har berättat sagor i nästan hela sitt liv och professionellt på heltid sedan 1980-talet. Som barn tog han med sina kamrater på otaliga expeditioner i naturens förunderliga värld och som vuxen har naturintresset bara växt. Genom åren har han samarbetat med ett stort antal både svenska och utländska universitet, nu senast med lekforskaren vid Uppsala universitet, Jon Back och hans kollegor.

Vi måste ändra på barnens dystra framtidsbild, vi behöver bidra till deras framtidsdrömmar och hopp om en hållbar framtid, säger han.

Äggen, placerade på vägen mellan klätterställningarna och kojan, ska locka de barn som kanske är mer vana vid datorspel än att klättra och klänga. De två äggen kommunicerar med varandra och ett antal lekscenarier finns programmerade i dem: de kan blinka i samma färger om barnen samarbetar, de kan ge ifrån sig olika toner och de kan tändas upp genom att barnen klappar på dem. Vad som händer i äggen styrs från ett litet skåp intill där datorkraften sitter och självklart kan leken programmeras om på distans. Ett av scenarierna är utformat av studenter vid Linköpings universitet och sommaren 2021 ska de barn som kommer till Linköping science park för att lära sig koda också få möjlighet att utveckla nya lekar i äggen. 
Föräldrar kan ibland bli lite irriterade på att det inte finns några instruktioner för hur äggen eller kojan fungerar, medan barnen tar bara för sig och leker. Ofta på helt andra vis än vi har tänkt, konstaterar Anders Carlsson, vd för Ecorado.

Och det var ju själva syftet, att barnen själva kan styra leken och få kreativiteten att flöda, eller som en pappa berättar i en av de fyra uppföljningar som redan gjorts i parken:
”Min dotter fortsatte leken hemma, hon låtsades att hon var pytteliten och flög omkring på en humla hela dagen”.

Fantasi, föränderlighet och hållbarhet är ledord för Magistratshagens lekpark.

De lekfulla sakernas internet, PlayIT är ett treårigt projekt, avslutat i maj 2021. Det har utförts inom det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet (IoT Sverige), en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Deltagande aktörer är Linköpings kommun, Uppsala universitet, Kungliga tekniska högskolan KTH, Ecorado AB och Drakryggen AB

Text och foto: Monica Westman Svenselius

Senast uppdaterad: 2021-10-22