Sensorer, hårdvara och mjukvara

Båda installationerna bygger på samma grundläggande hårdvara och mjukvara, men med olika gestaltning. Installationerna bygger på ljud, ljus och beröring.

Som inspiration har man bland annat tagit hur flipperspel är utformade. 

Sensorerna följer industristandard och är väldigt robusta. Som exempel kan nämnas att högtalarna är utvecklade för att klara marin miljö.

Ledordet för den bakomliggande teknikdesignen är enkelhet. Enkel tekniken och design ger oss alla fördelar som behövs i en tuff lekmiljö. 

De tre fysiska interaktionselementen ljus, handkontakt och ljud kan vid första anblicken verka få och enkla men valet är baserad på välbeprövad effektiv speldesign som ser likadan ut idag som när den etablerades på 50-talet och möjliggör en unik orkestrerad lekupplevelse. 

Alla teknikkomponenterna är valda för hög tillgänglighet under alla förhållanden. Att använda standardiserade industrikomponenter var en självklarhet för en robust funktion oavsett väder och årstid. Systemet är också framtidssäkert där man enkelt kan lägga till andra fysiska interaktionselement och ny lekfunktion via mjukvara.

Samma teknik som används i lekinstallationerna skulle kunna anpassas för att skapa många olika typer av interaktiva installationer exempelvis för museer, destinationer, lekmiljöer och skolgårdar.

Systemet är uppbyggt i två separata delar, en lekparksdel och en molndel. Lekparksdelen består av hårdvaran (ljus, högtalare och sensorer) samt mjukvaran som styr lekparken. Mjukvaran i lekparken är uppkopplad mot molndelen men är samtidigt autonom och fungerar offline. Molndelen är robust förpackad så att den är enkel att skala och flytta mellan olika molnleverantörer.
Senast uppdaterad: 2021-10-22